Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Zvolen

Zvolen leží v oblasti středního Pohroní na soutoku řek Hron a Slatina, v nadmořské výšce 292 až 315 m n. m. Katastrální území má rozlohu 9 870 ha. V současné době má 44 331 obyvatel a má 9 městských částí.

Je sídlem okresu, administrativním a společenským centrem regionu. Je centrem dřevařského, strojírenského, potravinářského a stavebního průmyslu. Je významným uzlem silniční a železniční dopravy, s mezinárodním letištěm Sliač ve své blízkosti.

Je centrem vzdělání a vědy s komplexní sítí škol a širokou sítí vědecko-výzkumných pracovišť. Technická univerzita Zvolen je jedinou vysokou školou na Slovensku, která je zaměřená na lesnictví, dřevařství a ekologii.

Poloha
Město Zvolen se rozprostírá v jihozápadní části Zvolenské kotliny, která vyplňuje střední Pohroní mezi městy Banská Bystrica a Zvolen a sahá údolím říčky Slatina do Slatinské a Detvianské kotliny. Její součástí je Sliačská kotlina, Bystrické údolí, Provaznická brázda a okrajová pohoří – Bystrická a Polnická vrchovina, Zvolenská pahorkatina a Rohy. Sopečná pohoří – Štiavnické a Kremnické vrchy lemují Zvolenskou kotlinu od západu, Štiavnické vrchy a Javoří od jihu a Polana od východu.

Nejníže položené místo v intravilánu Zvolena je pod Pustým hradem (278,4 m n. m.).

Nejvýše položená část intravilánu je na Bakové jámě (421 m n. m.). Nejstarší část města představuje Náměstí SNP.

Zeměpisné souřadnice Zvolena jsou  48°35´ severní šířky a 19°9´ východní délky od Greenwicha.

Historie

Zvolen je jedním z nejstarších měst na Slovensku. První písemná zmínka o Zvoleně pochází z období vlády Bely III., městská práva byla obnovena v roce 1243 Belem IV.

Pravěké osídlení
Výhodná poloha a vhodné přírodní podmínky jihu Zvolenské kotliny zapříčinily, že se zde lidé usazovali už od nejstarších fází pravěku. Těžiště osídlení vždy tvořily osady rozptýlené po vyvýšených pahorcích a terasách v záplavové oblasti řeky Hronu a Slatiny. Zde bylo nejpříznivější prostředí pro zemědělský způsob života, který byl charakteristický pro civilizace našeho pravěku.

Pustý hrad
Záchranný archeologický výzkum Zvolenského starého hradu, který začal roku 1992, čím dále tím více posouvá tuto vzácnou památku do pozornosti nejen úzké skupiny odborníků, ale také široké veřejnosti. Záchranný výzkum v předstihu před sanačními stavebně-statickými úpravami odkrývá a dokumentuje nejstarší hradní památku v regionu středního Slovenska.

14. – 16. století
Zvolen v druhé polovině 14. století byl už významným středověkým městem, které v dalším vývoji ještě podpořil panovník svým rozhodnutím postavit si na místě královské kúrie velkolepější sídlo – pohodlný lovecký zámek.

16. – 18. stol.
Nejhorším obdobím pro vývoj svobodného královského města Zvolena bylo přibližně 150 let tureckých válek a protihabsburských povstání. Jejich vojska procházela také okolím Zvolenu a samotným městem.

18. – 19. stol.
Po ukončení dlouhotrvajících vojenských tažení, která se naplno odrazila ve zničeném hospodářství celé krajiny, začal konečně ožívat v polovině 18. století také Zvolen. Město mělo nadále zemědělsko-řemeslnický charakter.

První polovina 20. století
Do 20. století vstoupilo město dost razantně na poli hospodářském. V roce 1901 se zde vybudovaly železniční dílny. Od roku 1902 působil ve Zvoleně třetí finanční ústav Zvolenská lidová banka.

Pověsti o Zvoleně - Jak vznikl Zvolen

V dávné pověsti se hovoří, že naši předkové, neví se odkud přišli, ale po dlouhém úmorném putování, útrapách a nejistotě, se konečně dostali na místo pod vysokým kopcem, kde se setkávaly dvě řeky.
Jedna mohutnější, s dravým proudem, druhá menší, pokojnější s průzračnou vodou, ve které plavaly záplavy ryb. Na lučinách mezi řekami se pásla divá zvěř, v úbočích nad řekami rozkvétaly květy nejrůznějších barev a všude vůkol byly husté lesy. Nuž udělali si na tomto krásném místě tábořiště a rozhodli se, že až si odpočinou, zasedne rada a rozhodnou se zda na tomto místě zůstanou natrvalo, anebo budou putovat dále.

Když všichni ostatní odpočívali, zakládali ohně a připravovali jídlo, stařešinova dcera se rozhodla jít do okolí pohledat také pramen vody. Po dlouhém bloudění natrefila na malé jezírko s bublavým pramenem vody. Písek a kamení kolem mělo zvláštní načervenalou barvu. Voda byla zvláštní – studená, bublající a velmi, velmi chutná. Dívčina se několikrát napila, nabrala vodu také do džbánu a pospíchala zpět do tábora.

V táboře už zasedali všichni muži, ženy, starci a děti, o tom, zda zůstat nebo ne. Všichni se shodli na tom, že po dlouhém putování skutečně našli místo „ráj na zemi“ mezi horami. Ale stařešina se ještě optal své jediné dcery, co si o tom myslí a ona s džbánem v ruce řekla: „Ať rozhodně tento džbán a v něm voda, kterou jsem přinesla z nedalekého pramene.“ Po řadě se všichni napili vody z tohoto džbánu a všem zahořely v očích ohníčky radosti a souhlasu: „Teda jsme se rozhodli. Zvolili jsme si místo našeho budoucího a věřme, že také šťastného domova,“ prohlásil stařešina. „Zvolen je kraj, kde budeme ve štěstí a v pokoji žít my i roky, které přijdou po nás“. „Ať se náš nový domov nazývá Zvolen,“ pověděla stařešinova dcera a vylila zbytek vody do trávy uprostřed tábora. Tak vznikla osada Zvolen, o jehož osudu možná rozhodl čirý pramen výborné vody.
 
Zajímavosti a pamětihodnosti

Zvolenský zámek
Tento gotický zámek s renesančním opevněním je situován na mírném návrší jižní strany náměstí. Dal ho postavit Ľudovít I. Velký z Anjou v poslední třetině 14. století jako lovecké sídlo na způsob italských městských klášterů. Zámek měl několik majitelů. Rád sem chodíval král Matěj Korvín s manželkou Beatrix, byl sídlem Jana Jiskry z Brandýsa, či majetkem Jana Thurzy.

V přízemí jsou nejvzácnější místnosti s kamennou žebrovou klenbou osvětlené úzkými štěrbinovými okny. Ve východním křídle je umístěná původně gotická dvoupodlažní kaple s překrásnými portály.

První větší přestavba zámku v letech 1491 až 1510 přinesla venkovní kamenné opevnění. Rokem 1548 je zaznamenaná renesanční přestavba zámku. Zámek byl zvýšen o jedno poschodí, byly přistavěny nárožní arkýřové věžičky, třetí podlaží bylo opatřeno střelnými otvory a zakončené atikou.
Druhou výraznější barokní přestavbu zažil zámek v druhé polovině 18. století – tehdy vznikl kazetový strop v Královské síni s portréty 78 římských císařů. Královským majetkem zůstal do poloviny 17. století. Dnes je Zvolenský zámek národní kulturní památkou a sídlem Slovenské národní galerie.

Pustý hrad – Starý Zvolen
Historickou dominantou středoslovenského regionu je hrad Starý Zvolen, od 19. století nazývaný Pustý hrad. Nejstarší částí hradního komplexu je románská obytná věž na nejvyšší kótě 571 m n. m. Pustý hrad byl v letech 1172 až 1196 důležitým administrativním centrem královského komitátu, území rozsahem téměř totožného s celým dnešním středním Slovenskem. V letech 1241 až 1255 bylo vybudováno velké opevnění. Od tohoto období se hrad s rozlohou 7,6 ha už dále nerozšiřoval, všechny stavby se uskutečňovaly v obvodovém rámci opevnění.

Pustý hrad ztrácí svůj význam v polovině 15. století. Jeho věže, paláce a bašty slouží už jen k ubytování velkého oddílu vojáků Jana Jiskry z Brandýsa. Při dobývání hradu Janem Huňadym zničil hradní objekty požár a od té doby zůstal Pustý hrad v ruinách. První systematické výkopové práce byly na Pustém hradě uskutečněny v roce 1886. Od roku 1992 je archeologický výzkum systematicky financovaný z rozpočtu města Zvolen. Postupně odkrývané a konzervované hradní ruiny v prostředí městského lesoparku jsou vyhledávaným místem odpočinku a poznání.

Kostel sv. Alžběty
Je historickou dominantou Náměstí SNP. Jeho sakristie je nejstarší stavbou na náměstí a pochází z konce 13. století. V současnosti v rámci druhé etapy rekonstrukce Náměstí se v areálu kostela začaly výkopové práce a nálezy dokládají existenci křesťanského pohřebiště.

Evangelický kostel sv. Trojice
Navzdory tomu, že město Zvolen bylo vždy silně evangelické, evangelíci si svůj kostel hned postavit nemohli. V roce 1783 se rozhodli zakoupit Bossaniovský dům na náměstí, který byl v roce 1785 přebudován na skromný boží stánek. Podle platných zákonů vchod do evangelické modlitebny a kostelů mohl být jen ze dvora, a tak oltář byl původně postaven na východní uliční straně.

Do roku 1856 evangelíci neměli svoji věž a zvony. V 50. letech 19. století vzniklo velké oduševnění pro postavení věže. Po dlouhých průtazích a těžkostech bylo evangelíkům dovoleno postavit ji. Pod jedním ze sloupů je v základech zazděná pamětní listina. V letech 1922 – 1923 byl evangelický kostel naposled přebudován v neogotickém stylu. Tuto podobu nese dodnes.

Finkova kúrie
V severní části Náměstí SNP je budova Finkovy kúrie. Tato původně renesanční jednopodlažní zemanská kúrie byla postupně upravena v barokním slohu.

Lesnické a dřevařské muzeum Zvolen
Zajímavou stavbou v centru města je také bývalý městský dům s renesačními klenbami a barokním krbem. Dnes v budově sídlí Lesnické a dřevařské muzeum Zvolen s expozicemi historického nábytku, hodin, skla, porcelánu a lidových oděvů. V centru města je také několik vzácných měšťanských domů z renesančního období.

Zolná
Zolná je malá středověká obec, která se nachází v srdci Středního Slovenska. Dnes je administrativní součástí města Zvolen, od kterého je vzdálená asi 8 kilometrů. Na mapě ji můžete najít napravo (na východ) od Zvolena. Z Banské Bystrice je Zolná vzdálená asi 20 km, od Bratislavy 200 km, Budapešti 150 km a od Vídně asi 250 km.

Zolná je malá dědinka, kterou nezná většina Slováků, ne už cizinců. Tato nevelká středověká obec, která je dnes součástí města Zvolen, v sobě ukrývá několik architektonických a přírodních pokladů. Jen ten, kdo má vůli objevit je, bude odměněn. Ony nekřičí o své kráse každému kolemjdoucímu, nesnaží se přehlušit jiné významné památky na Slovensku či ve světě. Svou skromností, klidem a jednoduchostí čekají na toho, kdo je objeví – a vryje si je do srdce.

Více informací o této zajímavé obci najdete na http://www.freewebs.com/zolna

Příroda a životní prostředí

Přírodní rezervace Boky
Území se rozprostírá na rozloze 176, 49 ha nedaleko obce Budča (15 minut autobusem). Lokalita zahrnuje nejsevernější stanoviště teplomilných ekosystémů na strmých skalnatých stráních. Nachází se zde ojedinělý přírodní výtvor Čertova skála. Rezervací prochází naučný chodník s informačními tabulemi.

Přírodní rezervace Polana
Nabízí širokou škálu možností pro milovníky horolezectví, ale také klasické turistiky. Nachází se zde nejvyšší vrch pohoří Kremnické vrchy, který dal jméno celé přírodní rezervaci, ale také jedinečná Melichova skála.

Ostatní přírodní rezervace v okolí Zvolena

Národní přírodní rezervace Mláčik

Přírodní rezervace Prosisko

Chráněný areál Gavurky

Současnost
Po skončení války nastalo krátké období uvolnění, během kterého se vykonala rekonstrukce hospodářství a která dávalo naději na demokratický vývoj pluralitní společnosti.

Významnou událostí bylo však přesídlení Velitelstva vzdušných sil armády SR k 1. 1. 2000 do Zvolena. Nepodařilo se však prosadit, aby se Zvolen stal sídlem vyššího územněsprávního celku – kraje. A přestože u nového územněsprávního členění byla rozloha původního okresu Zvolen zmenšená ve prospěch nových okresů Detva a Krupina, můžeme s jistotou tvrdit, že si město dále uchová nezastupitelné místo na Slovensku, když počtem obyvatel, polohou a zejména materiálními danostmi a intelektuálními schopnostmi obyvatel sebevědomě překročí hranici druhé a třetího tisíciletí.

Na události 20. století obyvatelé Zvolena reagovali razantně a pružně. Osobnosti, vystupující v rozhodujících okamžicích na území města, se prosadili, zejména v politické oblasti, v celoslovenském měřítku. Město si udrželo i nadále postavení centra okresu ve všech oblastech společenského života.

Rotary club Zvolen

Rotary je celosvětovou organizací vedoucích osobností z podnikatelských a odborných kruhů, kteří poskytují humanitární služby a pomoc svým spoluobčanům prosazují ve všech oblastech vysoké etické zásady a napomáhají vytvářet vzájemnou důvěru a mír na celém světě.

Za první republiky nebylo ve městě Zvolen založeno rotariánské hnutí. Několik iniciativních osobností se v roce 1997 rozhodlo, že se budou setkávat a budou rozšiřovat myšlenky tohoto hnutí. Po více než roku se podařilo seskupit více než 20 členů, kteří se snaží svým přístupem konat aktivity v různých oblastech. Během jednoho roku se podařilo založit nadaci Pomoc dětem. Klub se aktivně podílí na rekonstrukci židovského hřbitova, uskutečnil 3 výstavy mladých začínajících autorů, zorganizoval odpoledne na kolečkových bruslích a ukázal směr rozvoje tohoto sportu. Zorganizoval přednášky se zajímavými osobnostmi. Dne 4. října 1998 klub převzal z rukou guvernéra distriktu 1920 Dr. Thomase Watzenböka rozhodnutí, že ve Zvoleně mohou být oficiálně otevřeny činnosti Rotary klubu. Klub věří, že bude moci převzít Chartu R. I. v první polovině roku 1999.

Čerpáno z oficiálních stránek města http://www.zvolen.sk , na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

USA - New York, Washington, Niagara

To nejlepší ze východu USAPoznávací zájezd po nejkrásnějších pamětihodnostech východu USA včetně výletu na Niagárské vodopády a do kanadského Toronta. CK Simon Tourist.

Zájezd do LIBANONU 2023

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s CK TILIA za starověkými Féničany, po stopách římského impéria, prvních křesťanských komunit, kalífů, křižáků a mamlúků. Poznejte historii Libanonu a jeho kulturní rozmanitost. Termín: září 2023

ZÁJEZDY ON-LINE 2023

Široká nabídka FIRST MINUTE a LAST MINUTE ZÁJEZDŮ pro rok 2023 za mimořádné ceny. V nabídce také zájezdy německých CK.

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Egypt | Turecko | Chorvatsko | Itálie | USA | Řecko | Rakousko