Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Žiar nad Hronom

Poloha města
Žiar nad Hronom se nachází v Banskobystrickém kraji, na středním Pohroní, v Žiarské kotlině. Rozprostírá se převážně na pravé terase řeky Hron. Katastrální výměra města je 40,02 km2.
Žiarská kotlina je na západě ohraničená pohořím Vtáčnik, na severu a východě Kremnickými vrchy a na jihu Štiavnickými vrchy.

Na tomto území byla přirozeně vytvořena křižovatka významných komunikačních spojů. Cesty z města se paprskovitě rozbíhají ve směrech na Prievidzu, Nitru, Zvolen a Martin. Městem prochází železniční trať Bratislava – Zvolen. Vzdálenost od Bánské Bystrice vzdušnou čarou je 30 km, od Bratislavy 150 km.

Žiarskou kotlinou a také městem Žiar nad Hronom protéká řeka Hron. Délka středního toku Hronu je asi 60 km. Nejvýznamnějším přítokem z pravé strany je Lutilský potok, který se vlévá do Hronu v blízkosti města před Šibeničním vrchem. Délka toku je 19 km.

Město Žiar nad Hronom má asi 19 805 obyvatel.

Významné historické události

Rok 1075 – založení kláštera v Hronském Beňadiku. Zakládací listina hronskobeňadického kláštera je klíčovým pramenem pro dějiny nejstarších osad v Žiarské kotlině.

Rok 1237 – první zmínka o osadě, která se vzpomíná pod názvem Cristur – Kříž Pána

Rok 1246 – udělení městských práv Svatému Kříži

8. duben 1851 – příchod biskupa Štefana Moysesa (prvního předsedy Matice slovenské) do Svatého Kříže

1. duben 1945 – osvobození obce Svatý Kříž nad Hronom Rudou armádou z rukou fašistických vojáků

15. srpen 1953 – spuštění části závodu Slovenského národního povstání do provozu

Rok 1955 – přejmenování městečka Svatý Kříž nad Hronom na Žiar nad Hronom

20. březen 1960 – Žiar nad Hronom se stává okresním městem

Pamětihodnosti města


Šášov
Počáteční historie hradu je úplně neznámá. Poprvé je vzpomínána v listině z roku 1253. Jeho majitelem v té době byl ostrihomský arcibiskup Vančaj (Vancha) a jeho příbuzní Petr a Vincent. Údajně ho tito také postavili.

Za dávných časů byl hrad střediskem provincie, zvané Šúšolská a ve starých listinách se také vzpomíná pod jménem „Castrum de Susol“.

Roku 1283 bratranci kardinála Štefana, Tomáš, syn Petrův a Orbas zaměnili své farnádské panství za hrad Sásov (Šášov) s ostrihomským arcibiskupem Lodomierem. Později se hrad stal královským majetkem.

Roku 1390 král Zikmund daroval hrad Lenšťakovi z Jelšavy, po něm zdědil jeho syn Juraj. Roku 1393 ho král zaměnil za hrad Šariš s Jurajem ze Štítnika, toho času královským státníkem. Roku 1401 byl majitelem hradu Zikmund ze Štítnika, syn Jurajův, roku 1413 vzal král hrad Sásov pánům Štítnickým a dal jim zaň hrad Hrušovský, takže Šášov se stal opět královským majetkem. Roku 1424 král Zikmund daroval Šášov své manželce, královně Barboře.

V letech 1441 – 1447 byl kastelánem Šášova Petr Koller. Za krále Ladislava V. byly kastelány Šášova Petr Korláthi a Štefan Seči. Seči byl velký nepřítel hunyadovského rodu a měl velkou účast na sesazení a popravení Ladislava Hunyadyho.

Roku 1677 se zmocnilo Šášova vojsko Imricha Thökölyho a zpustošilo jej. Od těch dob nebyl restaurován. Hradní ruiny už jen sní o zašlé slávě, o rušném životě, který proudil na hradě širokým tokem.

Více informací najdete na http://www.hradsasov.szm.sk

Renesančně-barokní palác
Přední místo v Žiaru nad Hronem má renesančně-barokní palác, postavený okolo roku 1631 na starším středověkém základě. Dal ho postavit Petr Pazmaň. Podle tehdejšího zvyku jako panské sídlo byl také opevněný. V letech 1782 až 1794 byl restaurován a v letech 1850 až 1869 nadstavován. V duchu romantických náhledů zakončili fasády pseudogotickým cimbuřím.

Palác dlouho sloužil jako letní sídlo bansko-bystrických biskupů, zde od roku 1851 působil a v roce 1869 zemřel Dr. Štefan Moyses. Na jeho počest byla v roce 1987 v paláci zřízena pamětní místnost. Na čelní fasádě je také pamětní tabule věnovaná památce Dr. Štefana Moysesa.

V paláci byla kdysi kaple, knihovna, archiv i cenné obrazy. Měněním uživatelů od roku 1918 se většina hodnot postupně zničila. V paláci se realizovaly po roce 1950 účelové interiérové úpravy.

V současnosti palác využívá Obchodní akademie. V bezprostřední blízkosti paláce se nachází rozlehlý starobylý park, ve kterém dominují stoleté lípy. V parku nedaleko paláce se nachází pomník Dr. Štefana Moysesa.

Kostel Povýšení Sv. Kříže
Klasicistní dvouvěžový kostel byl postaven v letech 1808 až 1813 podle plánů kněze řehole piaristů Floriána Doma na místě zbouraného – možná románského chrámu, existujícího roku 1237 a potom vzpomínaného v letech 1332 až 1337.

Fasáda má představěný portikus, nad kterým je trojúhelníkový tympanon. Ve středu tympanonu je erb biskupa Gabriela Zerdahelyho, který rozhodl o zbourání starého kostela a postavení nového.

V kostele je krypta, ve které je mezi jinými pochován také Štefan Moyses (1797 – 1869), první předseda Matice slovenské a banskobystrický biskup. Nad kryptou z venkovní strany kostela jsou upevněny textové tabule ze šedivého mramoru. Tabule byly odhaleny 20. listopadu 1955. Jedna je věnována Dr. Štefanovi Moysesovi a druhá Michalovi Chrástkovi, prvnímu tajemníkovi Matice slovenské. Roku 1969 na 100. výročí úmrtí Dr. Štefana Moysesa byl odhalen pomník v parku paláce.

Pomník Ladislava Exnera
Dne 29. 8. 1963 byl významnému představiteli protifašistického odboje Ladislavovi Exnerovi, partyzánskému veliteli jednotky „Sitno“, slavnostně odhalený pomník před budovou I. ZŠ.

Sousoší
U římsko-katolického kostela se nachází sousoší Jana Nepomuckého z konce 18. století. Je to pozdně barokní rustikální práce. Taktéž sem byla přemístěná také pozdně barokní socha „Gnadenstuhl“ (stolice milosti) pocházející z přelomu 18. až 19. století.

Fara
Druhá nejstarší budova ve městě byla postavena v roce 1766. Dodnes slouží svému účelu.

Kaple Navštívení Panny Marie
Volivná (děkovná) kaple stojí před vstupem do města ze strany od Kremnice na tzv. Skalce. Byla postavena v letech 1709 až 1711 z iniciativy svatokřížského faráře Františka Hajnoviče a zasvěcená Panně Marii. Bylo to oblíbené místo Michala Chrástka, který o kapli složil píseň.

Vojenské dělo
Vojenské dělo z období 2. světové války. Nachází se v malém parku ve staré části města (Náměstí Š. Moysesa).

Dědičná šachta
Nachází se mezi Šibeničním vrchem a Skalkou u Kremničky. V písemných dokladech se uvádí jako „Ferdinandova dědičná šachta“. Začala se budovat z jihu od Hronu v roce 1841. Od ústí po čtvrtou šachtu před městem Kremnica má 11 km a po „Annu šachtu“ 16 km. Byla dokončena v roce 1931. Je evidována jako chráněný objekt. Slouží na odvodnění báňských děl v okolí Kremnice. Z nánosů vody, která vytéká z Dědičné šachty obohacených žlutými kaly se od roku 1923 těžil okr (žlutá barva).

Přírodní podmínky

Žiarská kotlina, ve které leží Žiar nad Hronem a okolní obce, má rozlohu asi 109 km2. Je obklopená výběžky poměrně vysokých pohoří: Vtáčnik (1 346 m n. m.). Nadmořská výška města u železniční stanici na levém břehu Hronu je 243,73 m.

Území Žiarské kotliny patří k západokarpatskému vulkanickému oblouku. Leží ve středoslovenských vulkanických útvarech. Představuje tektonickou depresi mezi okolními pohořími. Její výplň tvoří mocné souvrství, tufitů, jílovců a slepenců s tenkými vložkami uhlí. Okolní kopce a pohoří jsou vybudovány z ryolitů, andezitů a čedičů. Údolní niva Hronu je ze štěrku, písku, hlín a svahových sutin.
Žiarská kotlina leží v teplé, mírně vlhké oblasti s mírnou zimou. Průměrný roční úhrn srážek je kolem 700 mm. Průměrná roční teplota je 8-9 stupňů.

Vegetační kryt nejbližší oblasti, která se nachází kolem města, je poznamenaná činností člověka. Všechna půda byla už dlouhý čas obhospodařována. Okolní lesy jsou většinou bučiny promíchané smrky anebo borovicí. V některých lokalitách se vyskytuje také dub zimní nebo javor.

Žiarská kotlina nemá zvláštní zvířenu, ale vyskytují se zde skoro všechny druhy zvířat a ptactva středního Slovenska. Zvláštní pozornost si zaslouží chov a lov ryb v mrtvém rameně řeky Hron. Rybářský svaz po dokončení regulace řeky Hron zřídil od roku 1960 v mrtvém rameně rybník. Hlavní chovné ryby jsou kapr a štika. Žijí zde také ondatry, vydry, divoké kachny a slípky. Voda do rybníka přitéká do Hronu z potoka Lutila.

Město je zajímavé svou mini – ZOO, která se nachází v parku Štefana Moysesa.

Čerpáno z oficiálních stránek města http://www.ziarnadhronom.sk , na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

MEXIKO - velký okruh 2023

Zájezd do Mexika - velký okruhPoznávací zájezd zahrnuje prohlídku toho nejlepšího, co může Mexiko nabídnout, i all-inclusive pobyt u moře. V ceně všechny vstupy na výlety včetně projížděk lodí v Mexico-City a kaňonu Sumidero. Zájezd pořádá CK SIMON TOURIST.

Zájezd do LIBANONU 2023

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s CK TILIA za starověkými Féničany, po stopách římského impéria, prvních křesťanských komunit, kalífů, křižáků a mamlúků. Poznejte historii Libanonu a jeho kulturní rozmanitost. Termín: září 2023

ZÁJEZDY ON-LINE 2023

Široká nabídka FIRST MINUTE a LAST MINUTE ZÁJEZDŮ pro rok 2023 za mimořádné ceny. V nabídce také zájezdy německých CK.

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Egypt | Turecko | Chorvatsko | Itálie | USA | Řecko | Rakousko