Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Žiar nad Hronom

Poloha města
Žiar nad Hronom se nachází v Banskobystrickém kraji, na středním Pohroní, v Žiarské kotlině. Rozprostírá se převážně na pravé terase řeky Hron. Katastrální výměra města je 40,02 km2.
Žiarská kotlina je na západě ohraničená pohořím Vtáčnik, na severu a východě Kremnickými vrchy a na jihu Štiavnickými vrchy.

Na tomto území byla přirozeně vytvořena křižovatka významných komunikačních spojů. Cesty z města se paprskovitě rozbíhají ve směrech na Prievidzu, Nitru, Zvolen a Martin. Městem prochází železniční trať Bratislava – Zvolen. Vzdálenost od Bánské Bystrice vzdušnou čarou je 30 km, od Bratislavy 150 km.

Žiarskou kotlinou a také městem Žiar nad Hronom protéká řeka Hron. Délka středního toku Hronu je asi 60 km. Nejvýznamnějším přítokem z pravé strany je Lutilský potok, který se vlévá do Hronu v blízkosti města před Šibeničním vrchem. Délka toku je 19 km.

Město Žiar nad Hronom má asi 19 805 obyvatel.

Významné historické události

Rok 1075 – založení kláštera v Hronském Beňadiku. Zakládací listina hronskobeňadického kláštera je klíčovým pramenem pro dějiny nejstarších osad v Žiarské kotlině.

Rok 1237 – první zmínka o osadě, která se vzpomíná pod názvem Cristur – Kříž Pána

Rok 1246 – udělení městských práv Svatému Kříži

8. duben 1851 – příchod biskupa Štefana Moysesa (prvního předsedy Matice slovenské) do Svatého Kříže

1. duben 1945 – osvobození obce Svatý Kříž nad Hronom Rudou armádou z rukou fašistických vojáků

15. srpen 1953 – spuštění části závodu Slovenského národního povstání do provozu

Rok 1955 – přejmenování městečka Svatý Kříž nad Hronom na Žiar nad Hronom

20. březen 1960 – Žiar nad Hronom se stává okresním městem

Pamětihodnosti města


Šášov
Počáteční historie hradu je úplně neznámá. Poprvé je vzpomínána v listině z roku 1253. Jeho majitelem v té době byl ostrihomský arcibiskup Vančaj (Vancha) a jeho příbuzní Petr a Vincent. Údajně ho tito také postavili.

Za dávných časů byl hrad střediskem provincie, zvané Šúšolská a ve starých listinách se také vzpomíná pod jménem „Castrum de Susol“.

Roku 1283 bratranci kardinála Štefana, Tomáš, syn Petrův a Orbas zaměnili své farnádské panství za hrad Sásov (Šášov) s ostrihomským arcibiskupem Lodomierem. Později se hrad stal královským majetkem.

Roku 1390 král Zikmund daroval hrad Lenšťakovi z Jelšavy, po něm zdědil jeho syn Juraj. Roku 1393 ho král zaměnil za hrad Šariš s Jurajem ze Štítnika, toho času královským státníkem. Roku 1401 byl majitelem hradu Zikmund ze Štítnika, syn Jurajův, roku 1413 vzal král hrad Sásov pánům Štítnickým a dal jim zaň hrad Hrušovský, takže Šášov se stal opět královským majetkem. Roku 1424 král Zikmund daroval Šášov své manželce, královně Barboře.

V letech 1441 – 1447 byl kastelánem Šášova Petr Koller. Za krále Ladislava V. byly kastelány Šášova Petr Korláthi a Štefan Seči. Seči byl velký nepřítel hunyadovského rodu a měl velkou účast na sesazení a popravení Ladislava Hunyadyho.

Roku 1677 se zmocnilo Šášova vojsko Imricha Thökölyho a zpustošilo jej. Od těch dob nebyl restaurován. Hradní ruiny už jen sní o zašlé slávě, o rušném životě, který proudil na hradě širokým tokem.

Více informací najdete na http://www.hradsasov.szm.sk

Renesančně-barokní palác
Přední místo v Žiaru nad Hronem má renesančně-barokní palác, postavený okolo roku 1631 na starším středověkém základě. Dal ho postavit Petr Pazmaň. Podle tehdejšího zvyku jako panské sídlo byl také opevněný. V letech 1782 až 1794 byl restaurován a v letech 1850 až 1869 nadstavován. V duchu romantických náhledů zakončili fasády pseudogotickým cimbuřím.

Palác dlouho sloužil jako letní sídlo bansko-bystrických biskupů, zde od roku 1851 působil a v roce 1869 zemřel Dr. Štefan Moyses. Na jeho počest byla v roce 1987 v paláci zřízena pamětní místnost. Na čelní fasádě je také pamětní tabule věnovaná památce Dr. Štefana Moysesa.

V paláci byla kdysi kaple, knihovna, archiv i cenné obrazy. Měněním uživatelů od roku 1918 se většina hodnot postupně zničila. V paláci se realizovaly po roce 1950 účelové interiérové úpravy.

V současnosti palác využívá Obchodní akademie. V bezprostřední blízkosti paláce se nachází rozlehlý starobylý park, ve kterém dominují stoleté lípy. V parku nedaleko paláce se nachází pomník Dr. Štefana Moysesa.

Kostel Povýšení Sv. Kříže
Klasicistní dvouvěžový kostel byl postaven v letech 1808 až 1813 podle plánů kněze řehole piaristů Floriána Doma na místě zbouraného – možná románského chrámu, existujícího roku 1237 a potom vzpomínaného v letech 1332 až 1337.

Fasáda má představěný portikus, nad kterým je trojúhelníkový tympanon. Ve středu tympanonu je erb biskupa Gabriela Zerdahelyho, který rozhodl o zbourání starého kostela a postavení nového.

V kostele je krypta, ve které je mezi jinými pochován také Štefan Moyses (1797 – 1869), první předseda Matice slovenské a banskobystrický biskup. Nad kryptou z venkovní strany kostela jsou upevněny textové tabule ze šedivého mramoru. Tabule byly odhaleny 20. listopadu 1955. Jedna je věnována Dr. Štefanovi Moysesovi a druhá Michalovi Chrástkovi, prvnímu tajemníkovi Matice slovenské. Roku 1969 na 100. výročí úmrtí Dr. Štefana Moysesa byl odhalen pomník v parku paláce.

Pomník Ladislava Exnera
Dne 29. 8. 1963 byl významnému představiteli protifašistického odboje Ladislavovi Exnerovi, partyzánskému veliteli jednotky „Sitno“, slavnostně odhalený pomník před budovou I. ZŠ.

Sousoší
U římsko-katolického kostela se nachází sousoší Jana Nepomuckého z konce 18. století. Je to pozdně barokní rustikální práce. Taktéž sem byla přemístěná také pozdně barokní socha „Gnadenstuhl“ (stolice milosti) pocházející z přelomu 18. až 19. století.

Fara
Druhá nejstarší budova ve městě byla postavena v roce 1766. Dodnes slouží svému účelu.

Kaple Navštívení Panny Marie
Volivná (děkovná) kaple stojí před vstupem do města ze strany od Kremnice na tzv. Skalce. Byla postavena v letech 1709 až 1711 z iniciativy svatokřížského faráře Františka Hajnoviče a zasvěcená Panně Marii. Bylo to oblíbené místo Michala Chrástka, který o kapli složil píseň.

Vojenské dělo
Vojenské dělo z období 2. světové války. Nachází se v malém parku ve staré části města (Náměstí Š. Moysesa).

Dědičná šachta
Nachází se mezi Šibeničním vrchem a Skalkou u Kremničky. V písemných dokladech se uvádí jako „Ferdinandova dědičná šachta“. Začala se budovat z jihu od Hronu v roce 1841. Od ústí po čtvrtou šachtu před městem Kremnica má 11 km a po „Annu šachtu“ 16 km. Byla dokončena v roce 1931. Je evidována jako chráněný objekt. Slouží na odvodnění báňských děl v okolí Kremnice. Z nánosů vody, která vytéká z Dědičné šachty obohacených žlutými kaly se od roku 1923 těžil okr (žlutá barva).

Přírodní podmínky

Žiarská kotlina, ve které leží Žiar nad Hronem a okolní obce, má rozlohu asi 109 km2. Je obklopená výběžky poměrně vysokých pohoří: Vtáčnik (1 346 m n. m.). Nadmořská výška města u železniční stanici na levém břehu Hronu je 243,73 m.

Území Žiarské kotliny patří k západokarpatskému vulkanickému oblouku. Leží ve středoslovenských vulkanických útvarech. Představuje tektonickou depresi mezi okolními pohořími. Její výplň tvoří mocné souvrství, tufitů, jílovců a slepenců s tenkými vložkami uhlí. Okolní kopce a pohoří jsou vybudovány z ryolitů, andezitů a čedičů. Údolní niva Hronu je ze štěrku, písku, hlín a svahových sutin.
Žiarská kotlina leží v teplé, mírně vlhké oblasti s mírnou zimou. Průměrný roční úhrn srážek je kolem 700 mm. Průměrná roční teplota je 8-9 stupňů.

Vegetační kryt nejbližší oblasti, která se nachází kolem města, je poznamenaná činností člověka. Všechna půda byla už dlouhý čas obhospodařována. Okolní lesy jsou většinou bučiny promíchané smrky anebo borovicí. V některých lokalitách se vyskytuje také dub zimní nebo javor.

Žiarská kotlina nemá zvláštní zvířenu, ale vyskytují se zde skoro všechny druhy zvířat a ptactva středního Slovenska. Zvláštní pozornost si zaslouží chov a lov ryb v mrtvém rameně řeky Hron. Rybářský svaz po dokončení regulace řeky Hron zřídil od roku 1960 v mrtvém rameně rybník. Hlavní chovné ryby jsou kapr a štika. Žijí zde také ondatry, vydry, divoké kachny a slípky. Voda do rybníka přitéká do Hronu z potoka Lutila.

Město je zajímavé svou mini – ZOO, která se nachází v parku Štefana Moysesa.

Čerpáno z oficiálních stránek města http://www.ziarnadhronom.sk , na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

Termální ostrov ISCHIA 2019

CK OSVĚTA nabízí odpočinek na pláži, relaxaci v termálech, výlety i poznávací zájezdy. 8 a 10-denní pobyty v hotelech s polopenzí již od 3 790 Kč.

ZÁJEZDY ONLINE 2019

Široká nabídka FIRST MINUTE a LAST MINUTE ZÁJEZDŮ pro rok 2019 za mimořádné ceny. V nabídce také zájezdy německých CK.

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Jednoduchá rezervace online.

 

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Egypt | Turecko | Chorvatsko | Itálie | USA | Řecko | Rakousko