Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Revúca

Revúca – čtrnáctitisícové sídlo stejnojmenného okresu, se rozprostírá v utěšeném koloritu Slovenského rudohoří, pod Kohútom, jeho druhým nejvyšším vrchem.

Mezi města ve Slovenské republice, která v minulosti byla důležitými středisky řemesel, průmyslu, obchodu a národně-obrozeneckých snah, neodmyslitelně patří Revúca – město Prvního slovenského gymnázia.

Město Prvního slovenského gymnázia

Více než půl tisíciletí se zde rozvíjelo železářství. V druhé polovině 19. století se Revúca stala centrem slovenského národního života. V letech 1862 až 1874 svou činnost vyvíjelo Slovenské ev. a v. gymnázium, které známe pod názvem První slovenské gymnázium. Původní budova gymnázia (s muzejní expozicí) a nová budova jsou národní kulturní památky.

Prvenství

Muránská unie – první účastnická společnost v Uhersku podnikající v železářství (3. 5. 1808).

První slovenské gymnázium (16. 9. 1862).

Vzájemná pomocnice – první finanční spolek v Uhersku (1867).

Potravinový spolek – první spolek svého druhu v Uhersku (1869).

Historie
Nejstarší zachovaná písemná zmínka o městě je z roku 1357. Tureckými nájezdy byla v roce 1556 zpustošena. Jako město se prvně vzpomíná v roce 1557 v urbáři Muránského panství. Rozmach Revúce byl poznamenán rozvojem řemesel, obchodováním a především více než pětisetletou výrobou a zpracováním železa.

Už před rokem 1556 zde pracovalo 8 tavicích hutí a 7 hamrů. V roce 1808 ve městě založili Muránskou unii, první účastnickou společnost v Uhersku podnikající v železářství. V první polovině 19. století se zde vyrobilo až 15 % celoslovenské výroby železa. V roce 1857 se Revúca úplně zbavila závislosti na Muránském panství.

V 60. a 70. letech 19. století se Revúca stala jedním z center slovenského národního a kulturního života. Téměř rok před Maticí slovenskou – 16. září 1862, zde bylo založeno Slovenské ev. a v. gymnázium. První úplná slovenská střední škola v celé historii Slováků (až do roku 1918), na které se ve všech předmětech vyučovalo a od roku 1868 také maturovalo v mateřském jazyce. Podporována byla jen slovenským národem, který mu dal do vínku výstižný název – První slovenské gymnázium.

Jako činovníci a profesoři na něm působili významní představitelé slovenského národa – Štefan Marko Daxner, Jan Francisci, Matěj Nandrássy, Julius Botto, Josef Květoslav Holub, Rudolf Homola, Miroslav Kovalevský, Gustav Lojko, Samuel Ormis, Andrej Sokolík, August Horislav Škultéty, PhDr. Ivan Branislav Zoch a další. Ve městě založili další dvě slovenské školy – učitelský ústav a dívčí vychovávací ústav.

Zásluhou Samuela Ormise zde vznikly první spolky svého druhu v Uhersku – Vzájemná pomocnice a Potravinový spolek. V letech 1871 až 1873 dokázali ze sbírek a milodarů organizovat stavbu nové budovy gymnázia. Nejtemnějším dnem historie města byl 20. srpen 1874, kdy gymnázium násilně zavřeli. Jeho uzavřením a později odstavením železářských podniků začalo město hospodářsky upadat, což ještě více prohloubily obě dvě světové války.

Prudký rozvoj Revúce nastal po roce 1945. Stala se městem textiláků, magnezitu a především mladých.

Kulturní památky a pamětihodnosti
Minulost okresního sídla obyvatelům a návštěvníkům připomínají historické budovy, památníky, pamětní tabule a hroby významných osobností. Z nich k Vaší pozornosti nabízíme:

První slovenské gymnázium
Původní budova Prvního slovenského gymnázia, rokoková kurie z 18. století, národní kulturní památka. V letech 1862 až 1874 se zde jako na první úplné slovenské střední škole v celé předcházející historii Slováků vzdělávalo 566 studentů ze všech koutů Slovenska. Historii gymnázia připomíná stálá expozice. Na budově jsou dvě pamětní tabule, jedna z nich, kulturní památka, je věnována profesorovi gymnázia PhDr. Ivanovi Branislavovi Zochovi, průkopníkovi tělesné výchovy na Slovensku. V Parku slovenských obrozenců je mimo busty také busta pedagoga Samuela Ormise.
Muzeum, telefon: 058/4421644.

Novější budova Prvního slovenského gymnázia
Postavena v období sílícího národního útlaku, v letech 1871 – 1873, jen ze sbírek a milodarů slovenského národa. Na jejím průčelí jsou pamětní tabule věnované pedagogovi Samuelovi Ormisovi, studentovi gymnázia Martinovi Kukučínovi, obě dvě kulturní památky, Prvnímu slovenskému gymnáziu a Československému státnímu reálnímu gymnáziu. Před budovou je busta pedagoga gymnázia, slovenského historika Julia Botty, kulturní památka.

Římskokatolický pozdně gotický kostel sv. Vavřince
Z druhé poloviny 15. století s představěnou věží – kulturní památka. Uprostřed hlavního pseudogotického oltáře jsou tabulové obrazy z dob kolem roku 1500, představující výjevy ze života sv. Quirina, kulturní památka. Kostel měl původně dvě věže, nižší věž byla v roce 1892 po požáru rozebrána.

Ev. a v. klasicistní toleranční kostel
Postavený v letech 1784 – 1785, věž přistavěna v roce 1788. Na kostele je pamětní tabule věnovaná Slovenskému ev. a v. gymnáziu – Prvnímu slovenskému gymnáziu, které zde bylo slavnostně otevřeno 16. září 1862.

Ev. a v. fara
Na ní je pamětní tabule věnovaná evangelickému knězi Samuelovi Reussovi, zakladateli slovenského národopisu a jeho synům, národním činitelům, sběratelům a upravovatelům slovenských lidových pohádek Adolfovi, Gustavovi, Juliovi a Ľudovítovi.

Městský dům
Dvoupodlažní budova s dvěmi bočními jednoosovými rizality, zakončenými segmentovou atikou a se středním trojosovým rizalitem, který má rovnou stupňovitou atiku s oválným obrazem Themidy, bohyně zákonného pořádku, postavená v klasicistním slohu, s mansardovou střechou z roku 1819.

V polooblouku, na levé straně průčelí budovy při pohledu zepředu, je latinský nápis:
“Scara Themis supra, Bacchus ius dicat ab infra“, což v překladu znamená: „Tam na nebi svatá Themida a zde dole Bacchus (bůh vína) hovoří pravdu.

V polooblouku, na pravé straně je latinský nápis:„Senatus Populusque Nagy Röcensis Justitiae Mercurio Bacho Funda“, což v překladu znamená: „Senát a lid velkorevúcký postavil pro spravedlnost, podnikání a zábavu (1819)“.

V budově sídlí Městský úřad Revúca. Na domě je pamětní tabule věnovaná širokospektrálně orientovanému vědci MUDr. Gustavovi Mauríciovi Reussovi.

Městský hostinec
Dvoupodlažní neoklasicistní budova s mansardovou střechou, postavená v letech 1875 – 1877. Dnes je sídlem generálního ředitelství akciové společnosti Slovmag Lubeník.

Nandrássyho dům
Dům lidově-výchovného činovníka Matěje Nandrássyho, ve kterém se scházeli slovenští národovci Štefan Marko Daxner, Jan Francisci, Samo Tomášik a další. Na jeho průčelí je pamětní tabule. Dnes je sídlem Slovenské spořitelny.

Městský hřbitov
Na městském hřbitově odpočívají slovenští obrozenci Samuel Reuss, Samuel Ormis, Julius Botto – jejich hroby jsou kulturní památky, dále Adolf a Ľudovít Reussovci, Matěj Nandrássy, Josef Květoslav Holub, Jan Kordoš, jan Brocko a další.

Hrady a zámky


Muránský hrad - (ruina)
Významnou roli v oblasti sehrál v minulosti pověstmi opředený Muránský hrad. Nejstarší písemný údaj se váže k roku 1271, ale svou největší slávu zažil v 17. století díky „muránské Venuši“ Marii Séčiové.

Název hradního brala, zvaného Cigánka je odvozen od staré pověsti, která se uchovala dodnes. Kapitán Muránského hradu se údajně oženil s krásnou mladou cikánkou. Když však často z hradu odcházel, cikánka se zahleděla do poručíka. Když to kapitán zjistil, shodil nevěrnou ženu do propasti a od té doby se bralo nazývá Cigánka.

Nyní jde o zříceniny gotického hradu postaveného ve 13. století. V 16. až 17. stol. upravený, zpustl v 18. století.

Nachází se na jižních výběžcích Muránské planiny na vrcholovém brale Cigánka. Nadmořskou výškou 935 m n. m. je třetím nejvýše položeným hradem na Slovensku po Liptovském hradě (1001 m n. m.) a Znievě (963 m n. m.).

Přístup:
Z obce Muráň: Po staré hradní cestě po červené značce – výstup k chatě pod hradem, potom krátce a strmě na hrad.
Ze sedla Přední Hora (na cestě Muráň – Červená Skála): Po žluté značce úbočím Šianců k Vešelínyho jeskyni a k chatě pod hradem, potom krátce strmě na hrad.
Krásná Hůrka – hrad (zachovaný)
Hrad, který byl postavený začátkem 14. století. V 16., 17. a 18. století byl přestavován. Dnes muzeum a galerie. Blízko hradu je secesní mauzoleum. Národní kulturní památka.

Mauzoleum v Krásnohorském Podhradí

Klášter v Betliari

Chráněné oblasti


Muránská planina – národní park

Slovenský kras – chráněná krajinná oblast

Zádielská dolina – národní přírodní rezervace

Slovenský ráj – národní park

Gemer - Revúca a okolí

Území Muránské planiny představuje vápencový masív zbrázděný hlubokými dolinami, některé z nich mají charakter soutěsek. Nejvyšším vrchem je Fabova hoľa (1 439 m n. m.)

Nachází se tu více než 100 jeskyní. Mezi největší patří jeskyně v Homoli a Bobačka – délka přes 2 tisíce metrů a dosud nejhlubší propast Michňová 105 m.

Protože celek Muránské planiny je významnou zásobárnou pitné vody, podzemní prostory nejsou přístupné pro veřejnost. Z povrchových krasových útvarů se zde nacházejí skalní věže, jehly, okna a skalní brány. Největší skalní brána se nachází pod Nižnou Kľakovou. Povrch celého území je převážně lesnatý s bohatou faunou a flórou. Oblast je známá chovem koní na Velké louce.

Gemer sehrál významnou roli ve slovenském národním životě, přestože zde působili mnozí národní buditelé, spisovatelé a kulturní pracovníci, zejména jako evangeličtí knězové. Centrem regionu je Revúca – známá jako město Prvního slovenského gymnázia. Region je známý těžbou nejvýznamnější nerostné suroviny – magnezitu s ložisky v Jelšavě a Lubeníku.

Turistika

Mimo množství kulturních památek a poznání pro Slováky tak významné části jejich historie, se Vám zde naskytnou možnosti příjemného relaxu a aktivního odpočinku při turistice, cykloturistice, jízdě na koni, chytání ryb, sběru lesních plodů a množství hřibů.

Při troše trpělivosti můžete uvidět stáda srn, jelenů, divočáků, lišky, medvědy, rysa či orla. Pro nimrody jsou připraveny rozsáhlé revíry, posedy a lesnické chaty. V zimě, můžete lyžovat anebo obdivovat krásy přírody na běžkách.

Posedět si můžete na salaších, kde vám k dobré chuti k žinčici a sýru zazvoní ovečky. A nezapomeňte ochutnat místní speciality, ke kterým neodmyslitelně patří Revúcké guľky a Kameňanská drienkovica.

Čerpáno z oficiálních stránek města http://www.revuca.sk , na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

Termální ostrov ISCHIA 2019

CK OSVĚTA nabízí odpočinek na pláži, relaxaci v termálech, výlety i poznávací zájezdy. 8 a 10-denní pobyty v hotelech s polopenzí již od 3 790 Kč.

ZÁJEZDY ONLINE 2019

Široká nabídka FIRST MINUTE a LAST MINUTE ZÁJEZDŮ pro rok 2019 za mimořádné ceny. V nabídce také zájezdy německých CK.

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Jednoduchá rezervace online.

 

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Egypt | Turecko | Chorvatsko | Itálie | USA | Řecko | Rakousko